سلامی گرم به علاقه مندان به بازی بلک جک، همانطور که می دانید بازی بلک جک بازی مشهوری در بین تمام جهان و بین بازی های کارتی و شرط بندی است. پس لازم است تا با تمام موارد مرتبط با بازی بلک جک آشنایی داشته باشید. در این مقاله در مورد بیمه بلک جک مطالب بسیار جذابی برای شما تهیه کرده ایم و امیدواریم از خواند آن لذت ببرید. در ابتدا بیمه بلک جک برای شما معرفی خواهد شد و در ادامه مطالب مرتبط با آن برای شما ارائه داده خواهد شد. پس تا انتها با ما همراه باشید.

بیمه در بلک جک چیست
بیمه در بلک جک چیست؟

بیمه در بلک جک چیست؟

اگر اهل بازی بلک جک باشید حتما نام این مدل شرطی را شنیده اید. در ادامه توضیح کاملی را در مورد این بیمه به شما ارائه خواهیم داد. بیمه بلک جک یک مدل شرط فرعی است و زمانی که فرد بازی کننده دو کارت نخست خود را می گیرد و کارتی که رو می شود کارت تک یا آس باشد در این لحظه فرد این توانایی را دارد تا بیمه را بخرد، تا از بلک جک شدن دست دیلر در امان باشد. اگر بخواهیم در مورد ضریب برد و میزان شرط بیمه صحبت بکنیم باید گفته شود که ضریب برد آن 2:1 و شرط بیمه نیمی از مبلغ شرط اصلی می باشد. شرط بیمه به صورت جداگانه از شرط بر روی دست فرد بازی کننده بسته می شود. در بازی بانکدار یا دیلر می تواند به جهت چک کردن احتمال بلک جک شدن دست خود به کارت رو نشده خود نگاهی بیندازد. توجه کنید که شرط بیمه بلک جک می تواند از باخت شمادر سایت بلک جک به طور کامل جلوگیری بکند.

آموزش دریافت بیمه در بلک جک

در اینجا روش و شیوه دریافت شرط بلک جک به شما معرفی خواهد شد. بانکدار بعد از این که کارت افراد بازی کننده را مشاهده کرد یک کارت پاسور در برابر خود می گذارد افراد حاضر در بازی قادر هستند تا این کارت را مشاهده بکنند. این که بازیکنان قادر هستند تا یکی از کارت های پاسور بانکدار یا دیلر را مشاهده بکنند که یکی از امتیازات بازیکنان به شمار می آید. به طور کلی این کارت پاسور که بازیکنان می توانند ببینند “کارت مشخص” نامیده می شود. حالا اگر این کارت، کارت آس یا تک باشد بازیکنان قادر هستند تا حدس بزنند که بانکدار قادر هست بلک جک را ایجاد بکند. اگر کارت های نام برده شده در زیر در دست بانکدار قرار بگیرد در این لحظه بانکدار بلک جک را ساخته است:

 • کارت 10
 • کارت سرباز
 • کارت بی بی یا ملکه
 • کارت شاه

حالا افراد حاضر در بازی قادر هستند در این شرایط یک شرط بیمه را انجام بدهند، و ضریب این شرط برابر 3 است، و حالا بازیکن چه کاری باید انجام دهد؟ در این لحظه بازیکن باید روی دست بانکدار یا دیلر شرط بندی را انجام بدهد. در صورت برنده شدن شرط بیمه از دست خواهد رفت، و در صورت بازنده شدن با بلک جک، یک مبلغ به وی برگردانده خواهد شد. ولی دقت داشته باشید که شرط بیمه بلک جک فقط در حالتی گرفته می شود که دست بانکدار بلک جک بوده باشد. وی اگر قادر به شکست دست بازیکن با هر عدد دیگری باشد در ادامه بیمه هم از دست می رود.

آموزش دریافت بیمه در بلک جک
ارزش بیمه بلک جک

ارزش بیمه blackjack

حالتی است که ممکن است باخت شما را تضمین و برده شما را محدود سازد و زمانی هست که بازیکن در دست خود کارت های خوبی ندارد و بانکدار نیز قادر نیست تا بلک جک را بسازد. در این لحظه این قانون کاملا به ضرر شما عمل خواهد کرد. زمانی که اولین کارت بانکدار آس یا تک باشد در این لحظه احتمال ساخت بلک جک 30 درصد است. با توجه به این درصد از احتمال باید با تمام دقت از این قانون بهره برد درصورت عدم دقت ممکن است با درصد بالایی تا 50 درصد احتمال شکست را تقویت کنید، و حالا در صورتی که دست بازیکن بلک جک باشد. برد بازیکن تضمین شده است. ولی دقت داشته باشید که احتمال باخت نیز هنوز وجود دارد به دلیل این که اگر بانکدار بخواهد بلک جک را بسازد هنوز 30 درصد احتمال دارد. ولی در بدترین شرایط مساوی خواهید کرد و باز هم نکته خوب این است که چیزی نباخته اید. ولی اگر بیمه را انجام ندهید با احتمال 70 درصد قادر هستید چیزی بیشتر از حالت بیمه را ببرید.

چند نمونه از بیمه در blackjack

در زیر چند نمونه برای شما معرفی میشه تا با روش کار بلک جک آشنا بشید:

فرض کنید بانکدار بلک جک دارد:

 • دو تا از افراد حاضر در بازی توسط بانکدار نفری دو کارت دریافت می کنند و هر کدام یک صد دلاری شرط می بندند.
 • “کارت مشخص” در دست بانکدار کارت آس یا تک است.
 • فرد نخست دارای کارت های 5 و 9 است که در مجموع می شود 14، در این لحظه فرد تصمیم می گیرد شرط بیمه را برابر با 50 قرار دهد. سپس در ادامه یک کارت دیگر درخواست می کند و کارت پنج دریافت می کند در این لحظه جمع کارت های وی برابر با 19 می شود، و آمادگی خود را اعلام میکند (با گفتن کلمه Stand).
 • فرد دوم دارای کارت های 7 و 4 است که مجموع این کارت ها می شود 11، و تصمیم می گیرد که شرط بیمه قرار ندهد. سپس در ادامه کارت دیگری درخواست می کند و کارت 9 دریافت می کند. اکنون مجموع برابر 20 می شود و در ادامه اعلام آمادگی می کند (با گفتن کلمه Stand).
 • بانکدار با رو کردن کارت خود نشان می دهد که بلک جک دارد.
 • در ادامه فرد بازی کننده نخست به بانکدار می بازد و صد دلار را از دست خواهد داد ولی وی برنده شرط بیمه شده است، و 100 دلار نیز کسب خواهد کرد در این لحظه نه چیزی باخته است و نه چیزی برنده است و نه چیزی از دست داده و نه چیزی بدست آورده.
 • ولی در ادامه فرد بازی کننده دوم به بانکدار می بازد و 100 دلار خود را باخته است.

حالا حالتی بررسی می شود که بانکدار بلک جک ندارد:

 • دو فرد بازی کننده توسط بانکدار کارت دریافت می کنند. هر فرد 100 دلار شرط می بندند.
 • “کارت مشخص” بانکدار، کارت تک یا آس است.
 • فرد بازی کننده نخست دارای کارت های 6 و7 است که در مجموع می شود 13، و تصمیم می گیرد که شرط بیمه را برابر 50 قرار دهد. سپس درخواست کارت دیگری می کند و کارت 5 دریافت می کند، در این لحظه مجموع می شود 18 و حال با گفتن کلمه Stand اعلام آمادگی می کند.
 • فرد بازی کننده دوم دارای کارت های 6 و 6 است یعنی دو عدد کارت 6 که در مجموع می شود 12، و ترجیح می دهد که شرط بیمه را برابر 50 قرار بدهد. در ادامه کارت دیگری درخواست می کند و کارت 8 را دریافت می کند که در مجموع می شود 20 و با گفتن کلمه Stand اعلام آمادگی می کند.
 • در ادامه بانکدار کارت بعدی خود را برداشته و مشاهده می کند که 4 می آید در ادامه نیز کارت دیگری را برداشته و باز چهار می آید و در مجموع می شود 19.
 • در ادامه فرد اول با باخت به بانکدار صد دلار از دست می دهد و در ادامه نیز 50 دلار بیمه را نیز خواهد باخت به دلیل این که بانکدار بلک جک را نداشت و در مجموعه فرد نخست 150 دلار را می بازد.
 • فرد بازی کننده دوم شرط بیمه را باخته ولی در مقابل بانکدار پیروز می شود و موفق به شکست دست بانکدار می شود و در این دور 50 دلار را کسب کرده است.

حالا اگر افراد بازی کننده دارای بلک جک باشند و کارت روی بانکدار کارت تک یا آس باشد در این حالت نوع دیگری از بیمه وجود دارد و اصطلاحا به این نوع شرط “Taking Even Money” گفته می شود، در این حالت فرد بازی کننده مشاهده می کند که بلک جک ساخته شده است ولی هنوز بانکدار دومین کارت خودش را برنداشته است. در این زمان فرد بازی کننده با رو کردن بلک جک تا اندازه نخستین شرط بندی برنده خواهد شد. در این نوع شرط بندی دو حالت وجود دارد که در ادامه به شما معرفی خواهد شد:

حالتی که بانکدار بلک جک دارد:

 • در اول کار دو فرد بازی کننده دو کارت توسط بانکدار دریافت می کنند، و بانکدار نیز کارت مشخص خود را که آس یا تک است بر روی میز قرار می دهد.
 • فرد بازی کننده اول دارای کارت های آس و 10 است. همچنین بلک جک را ساخته و با گذاشتن یک شرط بیمه بلک جک 200 دلار می گیرد و در این دست 100 دلار سود کرده است.
 • فرد بازی کننده دوم دارای کارت های آس و 10 است همچنین بلک جک را ایجاد کرده ولی فاقد شرط بیمه است.
 • در ادامه بانکدار یک کارت دیگر برای خود برداشته و این کارت سرباز است همچنین دارای بلک جک است اکنون رقابت بازی بین بانکدار و فرد بازی کننده دوم است در این لحظه ریفاند اتفاق افتاده و کسی برنده نیست و دو دست مساوی است.

حالا حالتی را بررسی می کنیم که بانکدار بلک جک ندارد:

 • کارت توسط بانکدار به دو فرد بازی کننده داده می شود و هر فرد بازی کننده 100 دلار شرط می بندد و کارت آس، کارت مشخص دیلر است.
 • فرد نخست دارای بلک جک است همچنین دارای کارت های آس و 10 است و تصمیم به اعلام شرط بیمه می گیرد و 200 دلار دریافت خواهد کرد و همچنین 100 دلار سود خواهد کرد.
 • فرد بازی کننده دوم نیز دارای بلک جک است همچنین کارت های آس و 10 را دارد ولی برای بیمه تصمیمی نمیگیرد.
 • کارت بعدی بانکدار دارای ارزش 10 نخواهد بود و در ادامه بلک جک را نیز نخواهد ساخت.
 • بعد از رو شدن کارت ها فرد برنده 150 می گیرد.
بازپرداخت بیمه در کازینو ها کی انجام می گیرد
بازپرداخت بیمه در کازینو ها کی انجام می گیرد؟

بازپرداخت بیمه در کازینو ها کی انجام می گیرد؟

ابتدا اجازه دهید خود بازپرداخت را به شما معرفی کنیم. از بهترین پاداش های موجود در کازینو می شود به بازپرداخت وجه نقد یا دیسکانت اشاره کرد. توسط بازپرداخت این توانایی را دارید تا در زمان بازی از شرط های خود محافظت بکنید، و اگر در بازی موفق به پیروزی نشدید و باختید توسط بازپرداخت قادر خواهید بود مقداری از باخت خود را به صورت چیپ یا وجه نقد بگیرید. با این وجود بازیکنان در صورت باخت نیز قادر خواهند بود تا مقداری از پول باخته خود را بگیرند و به همین دلیل بازپرداخت محبوبیت بالایی در بین بازیکنان پیدا کرده است. توسط بازپرداخت کازینو ضمانت این را می کند تا در صورت باخت مقداری از پول خود را پس بگیرید این عمل دقیقا مثل همان بیمه در کازینو ها است و شما این قدرت را دارید تا از سرمایه خود محافظت بکنید.

معمولا بازپرداخت ها اندازه های گوناگونی دارند و معمولا از پنج یا ده درصد تا 35 درصد هستند. بازپرداخت ها یکی از بهترین روش ها برای محافظ از پول و جبران خسارات شما در کازینو ها است. برای نمونه مثلا اگر در بازی اسلات باختید توسط بازپرداخت می توانید مقداری از ضرر خود را جبران کنید. بازیکن قادر است تا شرط های خود را به صورت جزئی یا کامل بیمه کند. بیمه برای شرط های میکس و شرط های تکی قابل خریداری است.

چه موقع استفاده از بیمه در بلک جک سودآور خواهد بود؟

خب می رسیم به بیمه بلک جک و بررسی می کنیم تا چه زمانی از بیمه بلک جک استفاده کنیم. به صورت کلی پیشنهاد می شود تا از بیمه بلک جک استفاده نکنید ولی در برخی زمان ها بازیکن باید عمل بیمه بلک جک را انجام دهد. با دانستن این مسئله و توسط سیستم محاسبه کارت ها بازیکن باید ورق پاسور های خود را محاسبه کند و زمانی که متوجه شد در زمانی خاص سود زیادی می تواند کسب کند باید در این نقطه از بیمه بلک جک استفاده بکند. بازیکن زمانی باید از بیمه بلک جک استفاده کند که آگاه به تعداد کارت ها بوده و می تواند تشخیص دهد که کدام کارت پنهان در دست بانکدار موجود است.

حداکثر میزان بیمه در بلک جک

حداکثر میزان بیمه در بلک جک چقدر است؟

همان طور که در بالاتر توضیح داده شد بیمه برای این است تا در صورت باخت مقداری از پولی که شرط بندی کرده بودید به شمار باز گردد، و گفته شد که مقدار بیمه از 5 یا 10 درصد شروع شده و تا 35 درصد در نظر گرفته شده است. ولی با توجه به موارد گفته شده پیشنهاد می شود تا همیشه و همواره در هر بازی بلک جک از بیمه استفاده نکنید ولی در مواقع خاص که در بالاتر توضیح داده شد می توانید از بیمه بلک جک استفاده بکنی، و بازپرداخت بیمه نیز به صورت چیپ تا به صورت نقدی به شما تعلق خواهد گرفت. حداکثر میزان بیمه در بلک جک نیمی از شرط اصلی در نظر گرفته شده است.

تفاوت بین شرط برابر و بیمه

همان طور که گفته شد شرط بیمه یک شرط فرعی است و زمانی که بانکدار دارای یک کارت آس یا تک باشد به بازیکن توصیه خواهد شد. فرد بازی کننده این توانایی را دارد تا زمانی از شرط بیمه استفاده کند که بانکدار کارت تک داشته باشد، و جهت این عمل همیشه باید نصفی از شرط اصلی خود را بگذارد. برای مثال اگر شرط اصلی بازیکن 100 دلار باشد. شرط بیمه 50 دلار در نظر گرفته می شود. اگر بانکدار دارای بلک جک باشد. فرد بازی کننده صاحب پرداخت 1:2 با شرط بیمه خود می شود.

به جهت شرط بندی بیمه به داشتن بلک جاک نیازی نخواهید داشت و فرد قادر است تا با هر کارتی که در دست خود دارد بر روی دست بانکدار عمل شرط بندی را انجام دهد، ولی توجه کنید شرط اصلی خود را در برابر بانکدار خواهید باخت اگر به غیر از 21 دارای مجموعه دیگری باشید. و با توجه به این که بیمه 1:2 پرداخت خواهد شد در آخر نه سود می کنید و نه زیان.

ولی شرط برابر، نوعی از بیمه است و فقط در زمانی می توانید از آن استفاده کنید که بلک جک داشته باشید. شرط برابر تنها در زمانی در دسترس است که بانکدار کارت تک داشته باشد و بازیکن نیز یک بلک جک داشته باشد درست برعکس شرط بیمه که تنها زمانی در دسترس است که فقط کافی است بانکدار کارت آس داشته باشد. به طور کلی شرط برابر زمانی به شما پیشنهاد خواهد شد که بلک جک داشته باشید ولی شرط بیمه هر وقت که بانکدار آس یا تک داشته باشد در دسترس است و به طور کلی برای بهره وری از شرط برابر هم بانکدار باید دارای کارت آس باشد و هم فرد بازی کننده باید دارای یک بلک جک باشد.

در چه مواقعی نباید از بیمه بلک جک استفاده کرد؟
در چه مواقعی نباید از بیمه بلک جک استفاده کرد؟

در چه مواقعی نباید از بیمه بلک جک استفاده کرد؟

اگر بازی بلک جک را تاکنون انجام داده باشید حتما به گوشتان خورده که از بیمه بلک جک تحت نام یک شرط بد یاد می کنند. بعضی واقع گفته می شود که بیمه پول شرط بندی عمل خوب و آگاهانه ای نیست ولی برخی بازیکنان همچنان این شرط را در صورت پیشنهاد قبول می کنند و آن را بسیار پر اهمیت می نامند. در نگاه اول ممکن است بیمه بلک جک بسیار خوب به نظر برسد و به همین دلیل بسیاری از بازیکنان آن را یک شرط خوب می نامند و در نتیجه همیشه در صورت داشتن بلک جک توسط بانکدار، بلافاصله از آن استفاده می کنند.

اگر بخواهیم بازی را به صورت معمول بررسی کنیم باید بگوییم که بانکدار دارای 4 دست بلک جک از هر 13 دست بازی است و این یعنی بانکدار 9 دفعه از این 13 دفعه بلک جک را نخواهد داشت. خب این یک تناسب 9 به 4 است که باید بخاطر بسپرید. حالا در این تناسب در مقایسه با تناسب 2 به 1 در زمانی که فرد بازی کننده شرط خود را بیمه می کند متوجه می شوید بدتر از حالتی است که شرط خود را بیمه نمی کند. پس حتما متوجه شده اید که تا جایی که امکان دارد باید از شرط بیمه بلک جک استفاده نکنید.

اینجاست که لازم است به اهمیت تصمیمات بازیکنان در بلک جک توجه ای دقیق تر داشته باشید.

سوالات متداول در مورد بیمه در بلک جک

درصد بازپرداخت بیمه چند است؟

معمولا درصد بازپرداخت از 5 درصد شروع می شود تا 35 درصد.

آیا همیشه استفاده از بیمه بلک جک خوب است؟

خیر در اکثر مواقع این کار پیشنهاد نمی شود. برای اطلاعت بیشتر مقاله را بخوانید.

آیا شرط برابر و شرط بیمه دقیقا یکی هستند؟

خیر این دو تفاوت هایی دارند که در ادامه معرفی شد

برای استفاده از شرط برابر چه چیز هایی لازم است؟

برای استفاده از شرط برابر هم بانکدار باید دارای کارت آس باشد و هم فرد بازی کننده باید دارای یک بلک جک باشد.

برای استفاده از شرط بیمه چه چیز هایی لازم است؟

برای استفاده از شرط بیمه تنها بانکدار باید آس یا تک داشته باشد.

لطفا به این مقاله امتیاز دهید